Rolo vrecia

Výrobky z flexibilných fóli » Rolo vrecia

Vrecia sú vyrobené technológiou tepelného zvarovania fólie. Sú navinuté v kotúči a môžu byť zložené z oboch strán. Vrecia sú od seba vzájomne oddeliteľné v mieste perforácie. Vrecia nepodliehajú zmenám klimatických podmienok, sú odolné voči nadmernej vlhkosti a dlhodobo si zachovávajú svoje fyzikálno - mechanické vlastnosti. Nie sú odolné proti poškodeniu vysokými teplotami a mechanickému poškodeniu ostrými predmetmi.

 

Odporúča sa odberateľom preveriť vhodnosť vriec pre zamýšľané použitie, ktoré musí byť v súlade s požiadavkami na zdravotnú neškodnosť meteriálu pre styk s požívatinami a s fyzikálno - mechanickými vlastnosťami vreca.

 

 

Zoradiť podľa:||
Zobraziť všetky | Stránky:
Zobraziť všetky | Stránky: